Kunstnerbyen Skien

Skien kommune har etablert prosjektet Kunstnerbyen Skien som et ledd i å imøtekomme utfordringene byen har i forhold til å virke tiltrekkende på miljøer og enkeltpersoner som kan bidra til å revitalisere Skien som en levende kunst- og kulturby.

Stipender
I 2006 ble første runde med kunstnerstipend utdelt. Kunstnerstipendet består av 150.000,- kr og 12 måneders opphold i Skien med fri leilighet og verksted. I tillegg deles det ut to arbeidsstipend for profesjonelle kunstnere á kr 25.000,-. Alle stipendene utlyses årlig med søknadsfrist 31. august. Mer info om stipendene her.

Atelierer
I 2007 ble det etablert et atelierfellesskap for profesjonelle kunstnere i den gamle Spritfabrikken, Spriten, på Klosterøya. Målsetningen med atelierfellesskapet er å bidra til at regionens profesjonelle kunstnere skal få bedre arbeidsvilkår og gjøre det lettere for kunstnere og andre profesjonelle kunstaktører å etablere seg i Skien.

Kunsthall
I 2012 åpner Spriten som produserende kunsthall etter omfattende oppussing. Kunsthallen gir muligheter for både fremvisning og produksjon av kunst innenfor et bredt spekter av sjangere og uttrykk. I tillegg inneholder hallen formidlingsareal for skoleklasser og mindre grupper og et digitalt verksted/forelesningsrom.

Les mer om Kunstnerbyen Skien og Spriten kunsthall her: