HI10

HI10_anke_cropI Henrik Ibsengate 10 – midt i hjertet av Skien – har Kunstnerbyen Skien etablert nye atelierer og det kunstnerdrevne pop-opp-galleriet Galleri HI10.

Atelierene er myntet på profesjonelle kunstnere og vil bli administrert av Skien kommune / Kunstnerbyen Skien etter samme mal som er benyttet for atelierene ved Spriten Kunsthall.

Følgende kunstnere har etablert atelierer i HI10:
– Verena Winkelmann (billedkunstner)
– Siri Sandersen (billedkunstner)
– Per Ragnar Møkleby (illustratør)
– Gyrid Axe Øvsteng (dramatiker/forfatter)
– Tor Andreas Petterson (billedkunstner)
– Ingvild Hogstad (scenekunstner)
– Jonas Löfgren (illustratør)

 

Galleri HI10 med lokaler på gateplan i bakgården ved Stockmann og Folque Café driftes som et kunstnerdrevet galleri etter pop-opp-metoden. Dette innebærer at kunstnerne selv drifter galleriet og at åpningstidene vil variere i takt med prosjektene som vises der. For fortløpende informasjon om åpningstider og innhold følge med på www.facebook.com/gallerihi10/

Søk utstillingsplass! Frist 15. november 2016
Kunstnerisk råd for Galleri Hi10 – Henrik Ibsensgate 10 i Skien – inviterer kunstnere til å søke om utstillingsplass for først halvår 2017.

Galleri Hi10 er tilknyttet Kunstnerbyen Skien og driftes som en kunstnerdrevet galleri med eget kunstnerisk råd. Galleriet er å betrakte som et utprøvingsrom – en plattform mellom atelier og galleri der kunstnerens prosess gjøres synlig for publikum. Det er ønskelig at kunstneren tar utgangspunkt i dette og gjerne også gjør en publikumspresentasjon knyttet til kunstnerisk virksomhet.

Gallerirommet er ca 25 kvadratmeter og består av to hele veggflater, samt en vegg med smalt vindu, samt muligheter for å åpne stor dør ut mot gårdsrom.Kunstner må selv bemanne galleriet i åpningstiden. Åpningstider kan tilpasses utstillingen. Montering utføres av kunstner. Teknisk utstyr besørges av kunstner i samarbeid med Kunstnerbyen Skien. Utstillingslokalet skal tilbakestilles etter endt visningsperiode.Vi ønsker en kort, godt dokumentert søknad med prosjektbeskrivelse, CV og billedmateriale.Vi ber om at søknaden sendes som vedlegg til e-post. Godkjente filtyper er doc, pdf, jpg. Video- og lydarbeider sendes via fildelingstjeneste eller publiseres på nett med lukket profil som kunstnerisk råd får tilgang til.

Henvendelser vedrørende atelierer og galleri kan rettes til prosjektleder for Kunstnerbyen Skien, Tom-Erik Lønnerød; tom.erik.lonnerod@skien.kommune.no

Kunstnerisk råd Galleri Hi10 2016-2017:
Tuva Gonsholt – kunsthåndverk
Per Ragnar Møkleby – billedkunst
Ann-Kathrin Samuelsen –  kunsthåndverk
Verena Winkelmann – billedkunst
Tom-Erik Lønnerød – Kunstnerbyen Skien

Skriv en kommentar

Du må være innlogget for å skrive en kommentar